***การเข้าใช้ระบบภายในสำนักงาน  เป็นระบบงานที่จะต้องมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตน ***


ระบบงานภายนอก

***เป็นระบบงานที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีโดยผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทั่วไป***


webcounterwebsite